Dr. Kis Magdolna ügyvéd

+36-20/292-7944

Bemutatkozás

Több mint két évtizedes munkajogi, több mint 25 éves büntetőjogi szakterületen végzett jogi szakfordítói valamint szintén két évtizedes ingatlanjogi tapasztalatokkal, 2010-től döntöttem úgy, hogy ügyvédként folytatom tevékenységemet.

Szakterületek

Büntetőjog ikon
Büntetőjog

Büntetőjogi főtevékenységek

 • jogi képviselet büntető ügyben
 • képviselet a nyomozati eljárás során (gyanúsított kihallgatáson),
 • iratismertetésen való megjelenés stb.
Közigazgatási jog ikon
Közigazgatási jog
 • Jogi tanácsadás közigazgatási hatósági ügyekben közigazgatási — hatósági — ügyekben való képviselet közigazgatási beadványok készítése (pl.: jogorvoslati kérelmek)
Polgári jog ikon
Polgári jog

Családjog, öröklés

 • házassági vagyonjogi szerződések elkészítése és ellenjegyzése,
 • jogi képviselet bontóperek során,
 • házastársak vagyonmegosztására és a gyermek elhelyezésére vonatkozó egyezségének okiratba foglalása és ellenjegyzése,
 • egyéb családjogi ügyekben, például gyermekelhelyezésben, apasági keresetben stb. való közreműködés,
 • végrendelet készítése,
 • képviselet hagyatéki eljárásban.

Ingatlanjog

 • adásvételi szerződések,
 • csereszerződések,
 • ajándékozási szerződések elkészítése és ellenjegyzése,
 • öröklési szerződések elkészítése és ellenjegyzése,
 • haszonélvezeti jog alapítása,
 • ingatlan-nyilvántartási eljárásban való képviselet,
 • társasház alapító okiratának, SZMSZ-ek elkészítése.
Munkajog ikon
Munkajog
 • munkaügyi perekben való képviselet,
 • munkaügyi hatóság előtti képviselet,
 • munkaügyi jogitanácsadás,
 • munkaügyi okiratok szerkesztése (pl. munkaszerződés),
 • bírósági, hatósági, illetve más közhatalmi eljáráson kívüli képviselet ellátása,
 • nem az ügyvédi tevékenység gyakorlója által készített papíralapú dokumentum elektronikus okirati formába alakítása, valamint
 • közvetítői eljárásban és büntetőügyekben folytatott közvetítői tevékenység.

Kapcsolat

Dr. Kis Magdolna, ügyvéd
9322 Rábatamási Kossuth Lajos u. 5, Győr-Moson-Sopron

+36/20-292-7944

dr.kismagdolna59@gmail.com